فرشمی شاپ
فرشمی شاپ

فرشمی شاپ

 • 5.00 امتیاز از 19 دیدگاه

  انار تازه و جوناپرینس ۸۰۰ گرم

  فروشنده فرشمی شاپ 13 تومان

  بروکلی ارگانیک ۵۰۰ گرم

  فروشنده فرشمی شاپ تومان

  پرتقال آبگیری ۱ کیلو

  فروشنده فرشمی شاپ تومان

  پنیر اسپانیایی

  فروشنده فرشمی شاپ

  پیاز تازه بسته ۷۵۰ گرم

  فروشنده فرشمی شاپ تومان

  پیاز قرمز بسته ۶۵۰g

  فروشنده فرشمی شاپ تومان

  تخم مرغ ۳ تایی

  فروشنده فرشمی شاپ 43 تومان

  تکه گردن تازه ۶۰۰ گرم

  فروشنده فرشمی شاپ 63 تومان

  چغندر تازه ۱ کیلو

  فروشنده فرشمی شاپ 33 تومان

  خیارشور تازه ۴۰۰ گرم

  فروشنده فرشمی شاپ 189 تومان

  ذرت ارگانیک ۱ کیلو

  فروشنده فرشمی شاپ تومان